Vi erbjuder följande tjänster

 Service och Reparationer

Service

Vi utför service och reparationer av Eco Log skogsmaskiner och Log Max aggregat.  Antingen utför vi jobbet ute på plats eller i våra lokaler i Sunnansjö. Vi renoverar Log Max aggregat.

Vi utför även andra reparationer. Ring oss!

Kontroll av släckanläggning

brandskyddVi utför kontroll av släckanläggningar på maskiner med DAFO-system.

 

Kundanpassning av Log Max-aggregat

montering

Vi kundanpassar Log Max- aggregat inför leverans till Eco Log.

 

Telefonsupport

ecologVi erbjuder telefonsupport för Eco Log skogsmaskiner.